Skip to main content
Category

Krönikor

Det finns ett krondike mellan stad och land

Ett krondike som skapar utanförskap

Avtal ska hållas

By Krönikor

Pacta sunt servanda – avtal skall hållas, är en grundläggande princip inom avtalsrätt, civilrätt och internationell rätt. Principen är starkt knuten till tanken om avtalsfrihet. Eftersom parterna fritt får komma…

Read More