Skip to main content

Djurskyddskontrollen som tvdrama – en dålig idé

By januari 14, 2014november 23rd, 2014Krönikor

Varje gång jag skrivit om något som upprör mig tänker jag att nästa gång då ska jag skriva om något positivt framåtsyftande. Och lika säkert som amen i kyrkan så har en ny fråga seglat upp till debatt när det är dags att leverera en krönika igen. När du läser det här så har första delen av Djurskyddsinspektörerna sänts på TV 4. Det är säkert publikdragande att visa en yrkeskategori som djurskyddsinspektörer i deras vardag. Trenden i tv är ju att vi gärna ser på elände och polarisering mellan ont och gott. Att TV 4, som kommersiell tv-kanal, vill locka tittare genom förnedringsprogram är ju inte mycket att uppröras över, det har de sysslat med länge. Men oavsett hur bra eller dålig programserien blir ur lantbrukets synvinkel så har jag mycket svårt att se att detta är förenligt med ett myndighetsuppdrag. Många anser nog att programidén är intressant och oskyldig, och acceptabel så länge kontrollobjektet har möjlighet att tacka nej till medverkan. Jag håller inte med, det finns uppenbara risker, och det kan bli konsekvenser för enskilda personer som kan vara svåra att överblicka när man står med ett oanmält besök och tv-team på gårdsplanen. Ur Länsstyrelsens och djurskyddsinspektörers synvinkel kan filmerna vara utmärkta, det kan ändå innebära en personlig katastrof för en djurägare som inte förstår tvs genomslagskraft. I bästa fall har man varit aningslöst naiv när man godkände det här, i värsta fall har man inte förstått sitt uppdrag och vad som skapar förtroende. Ansvaret vilar tungt på länsstyrelsen i Skåne.Vi har de senaste åren jobbat hårt med djurskyddskontrollfrågan i LRF. Så sent som i höstas bildades en Samrådsgrupp med Jordbruksverket. Våra mest angelägna punkter i det arbetet är förtroende för kontrollen när det gäller kompetens, bemötande och rättssäkerhet. LRFs medlemmar har i flera undersökningar visat på behovet av förbättringar när det gäller djurskyddskontrollens genomförande. Jag ifrågasätter det lämpliga i att en kommersiell tv-kanal medverkar under myndighetsutövande. Har alla som får ett oanmält kontrollbesök fullt klart för sig konsekvenserna av en medverkan? De flesta djurägare är knappast så medievana att de förstår hur en klippt film kan bli, man filmar i en timme och klipper ner till 2 minuter. Jag har själv erfarenhet av hur svårt det känns när man ser en vinklad klippning på en intervju som man trodde blev bra. Syftet med filmerna är att göra säljande tv, djurens väl först och så höja upp inspektörerna till hjältar. Risken är överhängande att den kontrollerade hamnar i dålig dager. Kontrollobjektet är per definition alltid i underläge mot myndighetsutövaren, styrkeförhållandet är inte jämlikt, låt oss aldrig glömma det. Bara att få ett oanmält kontrollbesök innebär en stress för de flesta av oss, fastän vi vet att de flesta inspektioner inte visar några större brister.Jag har stora förväntningar på svenska myndigheter. Det ska vara ställt utom allt rimligt tvivel att de lägger sina resurser rätt, att de agerar seriöst och förtroendegivande. Vi lantbrukare har rätt att kontrolleras av inspektörer med hög kompetens och myndighetsmässigt agerande helt utan personliga agendor, det sker också i de allra flesta fall. Att ägna sig åt att glorifiera djurskyddsinspektörers arbete på det här sättet är riskfullt, tyvärr kan den ambitionen faktiskt bli det omvända, förtroendet minskar. I trailern till programmet framställs inspektörerna som djurens bästa vänner och hjältar. I min värld är de verkliga hjältarna de som har jour dygnet om, år ut och år in. Det vill säga djurägarna och alla våra fantastiska djurskötare. I de flesta fall av vanvård av djur finns det mänskliga öden bakom. Det är lätt att få uppfattningen att det är vanligt förekommande, så är det inte. Lika fullt är det en tragedi varje gång det händer. Människan bakom behöver hjälp, inte ytterligare offentlighet och förnedring. Jag vill gärna se det svenska lantbruket i tv så som det är i verkligheten, men varken genom Djurrättsalliansens inbrott eller genom länsstyrelsens kontrollverksamhet.