Skip to main content

Faktorerna bakom ett lyckat val

Våren är här och nu drar stämmorna i företag och organisationer igång. Förhoppningsvis har ett gediget valberedningsarbete lagt grunden för kloka val till styrelser. På en årsstämma är styrelsevalen viktiga, det bortglömda valet blir tyvärr alltför ofta valberedningen. På lång sikt får man dock inte bättre styrelse än förmågan hos valberedningen. Ju högre krav på styrelse desto högre krav ska ställas på valberedningens funktion, ett illa skött valberedningsarbete gör stor skada. Rekryteringprocesser i företag görs ofta professionellt, särskilt när det kommer till ledande befattningar. Det är välutbildade personalvetare som gör urvalen, personlighetsanalyser och djupintervjuer är vanliga arbetsmetoder. Sällan är ens valberedningar på högsta nivå i närheten av detta kvalitetsarbete, oftast saknas helt utbildning och erfarenhet från rekryteringsarbete. I många fall saknas också erfarenhet från den nivå på styrelsearbete som man rekryterar till.
Min erfarenhet är att den strategiska höjden skiljer sig åt väsentligt mellan valberedningar. När man som intervjuobjekt möter en valberedning som pratar om att någon måste ”slå näven i bordet” eller som vill ha in någon som ”rör om i grytan”, så finns det skäl att känna oro. Det är inte på det sättet man bygger starka styrelseteam. En styrelseledamot ska ha integritet, kunna tänka själv, men också ha förmåga att lyssna, byta argument och vara en lagspelare som för verksamheten framåt. En klok valberedning värderar ledamöternas funktion och insats i styrelsearbetet, det är att göra det alltför enkelt för sig att alltid förnya efter turordning. Ofrånkomligt gör även de mest skickliga valberedningar felrekryteringar, av social hänsyn tas det tyvärr sällan ansvar för detta. Har man som styrelseledamot inte börjat leverera efter ett par år så borde man konstatera att det är en bra person men arenan är fel.
För styrelsen är ägardirektivet eller strategiplanen det viktigaste styrdokumentet, det ska det vara även för valberedningen. Valberedningen behöver ha en tydlig bild av vart företaget är på väg och vad styrelsearbetet kräver som helhet, först därefter kan man formulera vilka kompetenser som krävs. Efter kompetensidentifiering kommer teamskapandet, byggandet av ett lag med människor som har olika egenskaper och förmågor, vars helhet blir långt större än summan av varje individ.
En valberedning som år efter år lyckas plocka fram starka interna och externa styrelseledamöter är Lantmännens. De jobbar imponerande systematiskt, jag identifierar några framgångsfaktorer
• Företagets strategiska plan är grunden för arbetet
• Sekretessen hålls, en förutsättning för att få människor att öppna sig vid intervjuer
• Arbetar med detaljerad kompetensidentifiering och ledarförsörjning
• Anlitar professionell hjälp för den externa rekryteringen
• Utvärderar ständigt sitt arbete
Det är glädjande att se förslagen på nyval till styrelsen i Lantmännen, två ytterst kompetenta och erfarna kvinnor. Lantmännens målmedvetna resa från dammigt och gubbigt spannmålsföretag till modernt attraktivt livsmedelsföretag har vi bland annat ett mångårigt framsynt valberedningsarbete att tacka för. Ett arbete som sker i det fördolda men som över tid gör skillnad. Stor skillnad.