Skip to main content

Avtal ska hållas

By augusti 13, 2013november 23rd, 2014Krönikor

Pacta sunt servanda – avtal skall hållas, är en grundläggande princip inom avtalsrätt, civilrätt och internationell rätt. Principen är starkt knuten till tanken om avtalsfrihet. Eftersom parterna fritt får komma överens om ingående av avtal och innehållet i avtalet så ska parterna även hålla sig till avtalet. Detta gäller såväl muntliga som skriftliga avtal. Från min tid på Alnarp så är detta den mest grundläggande och bestående lärdomen. Pacta sunt servanda. Så har jag försökt leva både som människa och företagare, det handlar om hederlighet och förtroende.Så länge jag kan minnas har det pågått en diskussion i lantbrukssverige att vi måste bli mer affärsmässiga och marknadsinriktade. Vi måste bli mer slipade på budgetering, styrning och uppföljning av våra företag. Helt enkelt professionella i allt vi gör, inte bara duktiga producenter. För att detta skall lyckas så krävs det korrekta affärsmässiga avtal med seriösa kunder och leverantörer.

I vårt företag har vi gjort budget med de avtalsmässiga kontrakt som fanns tecknade för året.Vi konstaterar redan i budgetarbetet att det är fortsatt tufft för grisföretagare bland annat på grund av höga insatskostnader. Döm om vårförvåning då vårt slakteri under pågående avtalsperiod helt sonika bryter avtalet. Det kunde i och för sig hänt om de var riktigt missbelåtna med det vi levererade men historien är en annan. Vi och många med oss, även nötköttsproducenter, har drabbats av slakterier som inte kan stå för ingångna avtal. Man har helt enkelt haft ”otur” när man tänkte vid avtalsskrivandet, missbedömt marknaden, varit sugen på volymer på en hårt konkurrensutsatt krympande marknad. Och nu får man inte ihop sin kalkyl och kryper därmed ur ingångna avtal. Det är oerhört provocerande och mycket anmärkningsvärt. Jag hoppas innerligt att det finns företagare som vågar ta striden rättsligt, fast det är väl knappast troligt då konsekvenser kan komma vid framtida kontraktstecknande. Svensk slakterinäring är en liten sandlåda ur vissa perspektiv.

Jag har alltid gillat att vara grisbonde för det har stimulerat mig i mitt företagande, det har funnits konkurrens på marknaden och förhandlingsskicklighet har lönat sig.Jag har tvingats hålla koll på internationell och nationell prisutveckling på såväl kostnads som intäktssidan. Det är spännande och utmanande. Men ska vi företagare inom lantbruksnäringen fortsätta utveckla vårt marknadsmässiga tänk så krävs det affärspartners som står vid ingångna avtal. Det är en hygienfaktor. Ett ovillkorligt krav. Slakteribranschen är en av de aktörer som måste vässa sig i detta avseende. Och då vill jag poängtera att även det omvända gäller, vi lantbrukare ska också stå vid ingångna avtal.

Jag har undersommaren träffat många upprörda köttproducenter som drabbats av avtalsbrott. I övrigt är det märkligt tyst. Detta blir naturligtvis en av de frågor som nybildade LRF Kött kommer att föra en dialog med slakterinäringen om. Pactasunt servanda, lägg det på minnet.