Skip to main content

Personalia

Annika Christina Bergman Född: 1966-08-25
Adress: Helleby 705 92 Örebro
Telefon: 070-567 18 57
E-post: annika.bergman@agromind.se

Arbete

2017 – Krönikör Hallands Nyheter
2017- Krönikör ATL
2011-2016 Krönikör Jordbruksaktuellt
2006- Företagare, AgroMind AB
2005 Projektledare, Quality Genetics
2004-2006 Krönikör Land Lantbruk
1999-2000 Projektledare, Quality Genetics
1997- Företagare, Elgesta Förvaltning AB
1993-1998 Produktionsrådgivare, Farmek
1989-1991 Vikarierande lärare, Munkagårdskolan
1985-1989 Anställningar som djurskötare och traktorförare

Utbildning

2016
UGL

2012
Styrelsecertifiering, Styrelse Akademin

2002-2003
Sociologi med inriktning på Organisationsteori, Lunds Universitet.
Samtalsmetodik och kommunikation samt Ekonomisk Historia, Örebro Universitet

1991-1992
Studier vid Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp, Lantmästarexamen

1990
Studier vid SSV, Norrköping, Naturvetenskapligt program

1989
Driftsledarkurs, Vreta

1983-1985
Jordbrukslinjen, Plönninge

1982-1983
Konsumentekonomiskkurs, Plönninge

Avslutade Styrelse- och förtroendeuppdrag

2014-2018 Ledamot Folk och Försvar
2015-2017  v Ordf. Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning
2010-2017 Ledamot LRFs Riksförbundsstyrelse
2013-2017 Ordf. Hushållningssällskapet
2013-2017 Ledamot Avan Gård
2014-2016 Ledamot Arbio AB
2011-2015 Ledamot Stiftelsen
2011-2015 Extern ledamot VH-fakultetsnämnden, SLU
2012-2015 Ordf. styrgrupp Lean Lantbruk
2011-2015 v Ordf. Sigill Kvalitetssystem AB
2010-2011 Ledamot Svensk Kött AB
2009-2010 Ledamot Svenska Pig AB
2009-2013 Ordf. LUPP (Lönsam Uthållig Primär Produktion) kommitté KSLA
2007-2010 Adjungerad ledamot Svensk Köttinformation AB
2007-2011 Ordf. Stiftelsen Svensk Svinforskning
2007-2011 Ordf. Sveriges Grisföretagare
2007-2011 Ordf. ledningsgrupp, Gretelunds Lantbruk AB
2007-2012 Ledamot Lantmästarförbundet
2003-2006 Ordf. PIG (Praktiskt Inriktade Grisförsök)
2003-2010 Ledamot i Beredningsgruppen för tillväxt och företagande, SLF
2004 Ledamot Svenska Djurhälsovården
2003-2005 Ledamot KLS Livsmedel
2003-2014 Ledamot distrikt Örebro-Västmanland, SLA
2002-2006 Ledamot Sveriges Grisproducenter
2001-2007 Ledamot Lantmännen Lantbruk
2001-2005 Ledamot Lantmännen Örebro
1998-2006 Ordf. med personalansvar vid föräldrakooperativet Killevigge Ek.för. förskola, Närkes Kil
1999-2001 Ledamot Maxima AB

Styrelse- och förtroendeuppdrag

2018- Ledamot Örebroporten Fastigheter AB
2018- Ledamot Örebroporten Förvaltning AB
2018- Ledamot SLU Holding
2017- Ledamot ledningsgruppen för Agrotekniker, BYS
2017- Ledamot XL Bygg AB samt Byggtryggförbundet
2016- Ledamot Högestad & Christinehofs Förvaltnings AB
2016- Ersättare Regelrådet
2015- Ledamot Biototal Group
2015- Ledamot SME-Kommittén Svenskt Näringsliv
2014- v ordf. Gröna arbetsgivare
2009- Ledamot Länsförsäkringar Bergslagen

Övriga meriter

2004 Ledamot Kungliga Skogs och Lantbruksakademien
2003 Årets Lantmästare
2001 Rambergsstipendiat