Skip to main content

Lantbruksföretagande
Jag är delägare i Elgesta Förvaltning AB tillsammans med Johan Bergman. Han är vd och driftsansvarig. På gården har vi 660 suggor delvis integrerat. Det innebär att vi föder upp ca 7 000 grisar till slakt varje år, resten av smågrisarna, ca 12 000, säljs vid 30 kg. På gården odlas spannmål till grisfoder. Gården är en del av samhällets kretslopp genom att grisarna utfodras med restprodukter från livsmedelsindustrin som drank, chips, öljäst och vassle.

I smågrisproduktionen jobbar Jessica Olsén som förman, tillsammans med henne gör djurskötarna Malin Tengelin och Elin Gustavsson ett strålande jobb.

Ute jobbar Johan Köhler och Axel Bergman.

Johan är tekniskt ansvarig för att allt fungerar som tex. utfodringar, robottvättar, ventilationer mm. Dessutom vår man i växtodlingen. Axel kommer direkt från gymnasiet och skaffar sig nu erfarenhet inom lantbruk.