Skip to main content

Grisproduktion 
Besättningen omfattar 660 suggor delvis integrerat. Suggorna grisar i 6 BB-avdelningar. I Sverige går alla suggor lösa även i grisningsavdelningarna.

Före grisning så boar suggan, hon flyttar på halmen och donar tills hon är nöjd och lägger sig för att grisa. Just runt grisningen kan man ibland använda en skyddsgrind för att oroliga suggor inte skall trampa eller ligga ihjäl smågrisar, men det använder man bara i undanstagsfall. Inne i BB avdelningarna är det mycktet pyssel med smågrisarna och suggorna, det är viktigt att det är lugnt och varmt och skönt. Suggorna pratar med sina kultingar under digivningen.

Smågrisarna avvänjs vid 5 veckors ålder och väger då ca 10 kg st. De nyavvanda smågrisarna flyttas sedan till varma ombonade tillväxtavdelningar.

Suggorna går vidare till lösdriftsbäddar för ny betäckning/inseminerig. Under sinperioden så dräktighetsundersöks suggorna och de få de vaccinationer som de ska ha. Suggorna är dräktiga i 3 månader, 3 veckor och 3 dagar. Vi använder oss av alternerande återkorsning och följer upp handelsvärdena vid avelsurvalet, huvudanledningen är att vi vill värna smittskyddsläget i besättningen genom att sluta den.

Produktionen går stadigt uppåt, besättningen är fortfarande i stark utveckling, vi omstartade 2007 efter en brand. Det är gott management av våra medarbetare som vi har att tacka för det resultatet. Djuröga och strikta rutiner är enormt viktigt i smågrisproduktionen.

Vi följer upp alla resultat i PigWin och försöker systematiskt målstyra med genomtänkta handlingsplaner. Vi samarbetar med rådgivare Maria Kihlstedt och veterinär Lena Eliasson-Selling.