Skip to main content

Att leda

By juni 11, 2014oktober 26th, 2014Krönikor

Jag har gett mig in i ett projekt som stjäl all min lediga tid. Efter tjugo års erfarenhet av ledning så skriver jag nu en bok om praktiskt ledarskap och kommunikation i den gröna näringen. En utmaning så god som någon.

Jag brukar fråga människor på mina föreläsningar om de är ledare. De flesta skruvar på sig och svarar efter viss tvekan nej. Det är inte sant. Många är ledare i någon situation i livet, de är föräldrar eller kanske tränare i ett knattelag. Men egentligen krävs inte ens detta för ledarskap. Du leder dig själv, varje dag, trehundrasextiofem dagar om året. Du gör val, du tar beslut och du tar konsekvenserna. Du är ledare. Den som inte kan leda sig själv med viss självinsikt kan heller inte med framgång leda andra.

Inom lantbruket kommer chef- och ledarskap ofta som en effekt av strukturrationalisering. Växande gårdar, antingen i storlek eller framåt i värdekedjan, kräver mer arbetskraft och så skapas en liten arbetsplats. Inte alla företagare är medvetna om vad det får för konsekvenser för en själv och ens liv, oftast både positiva och negativa. Det sätts tilltro och förväntningar till din person som du kanske inte tänker på. Det finns ett avstånd som man ofta inte uppfattar själv. Du är inte förmer än andra men det finns andra förväntningar på dig som ledare. Du förväntas ta ansvar, leda och vara en förebild. Du är inte en i gruppen på lika villkor, det finns en distans och det är naturligt. Du kommer att bli betraktad, värderad och bedömd. Det är bara att förhålla sig till detta och gilla läget. Det kommer att noteras hur närvarande du är, när du kommer på morgonen, hur du hälsar och hur intresserad du är av andra och om det omfattar alla. Du kommer att synas i sömmarna om du lever som du lär. Du som ledare har dessutom en annan mycket viktig funktion, du bär arbetsplatsens värderingar och kultur.

Många gånger har jag fått förtroendet att jobba med personalutvecklig i företag. Det ringer en uppgiven arbetsgivare och vill ha hjälp med att förbättra personalgruppens anda och effektivitet. Ofta, men inte alltid, har det slutat med att vi får diskutera ledarens roll och agerande. För med handen på hjärtat, när har du lyckosamt lagt och genomfört en förändringsplan för din fru, din man eller dina tonåringar? Just det. Att direkt förändra andra är faktiskt i stort sett omöjligt, då är det mindre svårt, fast inte lätt, att förändra sitt eget beteende och därmed indirekt påverka andra.

Detta är ett ofantligt spännande område eftersom skillnaden i lönsamhet i företag ofta beror på hur väl man tar vara på resursen människor. Som ledare har man två primära uppgifter, skapa resultat och trivsel. All affärsdrivande verksamhet bygger i grunden på lönsamhet och vinst över tiden. Prioriteras enbart kortsiktiga ekonomiska mål kan det gå ut över trivseln, förväxla dock inte trivsel med kravlöshet. Förmår man skapa en trivsam stämning och motiverad personal så kan det bära även de ekonomiska resultaten långt. Att se människor växa och utvecklas är därutöver en fantastisk belöning.

Jag hoppas att just du och jag får tillfälle att mötas genom min bok i detta viktiga ämne senare i år. Tills dess, ta ledningen över dig själv.