Skip to main content

Tjänster

Jag erbjuder utveckling av såväl ledare som medarbetare. Tjänsterna skräddarsys efter kundens behov.

 • Utvecklingssamtal för ledare och medarbetare
 • Coachning av ledare och personal
 • Upplägg av kommunikation inom företag
 • Mål, handlingsplaner och uppföljning
 • Mätmetod för trivsel och produktivitet i företaget
 • SAM-Systematiskt Arbetsmiljöarbete
 • Inspirationsföreläsningar
 • Föredrag om ledarskap, kommunikation, företagsutveckling, jämställdhet och sociala medier
 • Processledning för styrelser & andra grupper
 • Projektledning
 • Medverkan i gårdsråd och styrelser.
 • Moderator vid olika typer av arrangemang
 • Krönikor

Föredrag

Jag har förmånen av att vara en ofta anlitad föredragshållare och inspiratör, jag har medverkat med föredrag om ledarskap, företagsutveckling, attraktionskraft, produktivitet, personalutveckling, erfarenheter som kvinnlig ledare etc. i många olika sammanhang.

Krönikor

Jag skriver om det som engagerar mig men  kopplingen till den gröna näringen är bärande. Det kan vara lantbrukets lönsamhet och framtid, landsbygd, djuromsorg, ledarskap, attraktionskraft, arbetsgivarfrågor, jämställdhet, politik, företagsutveckling etc. Forumen för krönikor kan variera, jag har bland annat skrivit åt Jordbruksaktuellt, Land Lantbruk, ATL, Hallands Nyheter, Lantbrukets Affärer, Jordnära, Kommunalarbetaren, Mat & Vänner, Djurhälsonytt och Husdjur.

Rekrytering

www.gronajobb.se är en jobbsökarsajt för den gröna näringen. Verksamheten drivs i Naturbrukets Yrkes Nämnds regi. AgroMind sköter utvecklingsarbete, marknadsföring samt kundkontakter för Gröna Jobb på konsultbasis.

Gröna Jobb startades 2003 är ett samarbete mellan, SLA, LRF och SLU samt några mindre finansiärer som tex. HYN, STAF, SKAO och Kommunal. Målet med sajten är att visa på mångfalden och mängden arbetstillfällen inom den gröna näringen. Här finns något för alla, alltifrån praktiska jobb ute på gårdar till forskartjänster.

Behöver ni rekrytera personal? Vänd er då gärna till gronajobb.se eller kajson.se