Skip to main content

Svensk gris HS Halland

By mars 10, 2010november 23rd, 2014Krönikor

Mycket talar för att vi ska ha tillväxt i svensk grisproduktion. Vi ligger i framkant vad det gäller djurvälfärd. Den kanske viktigaste skillnaden är att Sverige är det enda land som ställer krav på hur en grisningsbox ska se ut. Den svenska suggan kan röra sig fritt då hon förbereder födseln. I Danmark, såväl som i de andra EU-länderna, står suggan i en bur och har mycket sällan tillgång till någon form av strö. I Sverige så är kravet att slaktgrisen ska ett ställe att sova/aktivera sig på och ett ställe att göra sina behov, alla grisar i Sverige har tillgång till halm eller annat strömedel. Slaktgrisar i EU går på golv som den svenska grisen har som gödselyta. Att våra grisar mår bra ser man på att de har knorr på svansen. Inom EU klipper man regelmässigt av svansen på kultingen för att undvika kannibalbeteenden eftersom de biter av varandras svansar när de går trångt och är stressade.

Att den svenska grisen är helt salmonellafri är något vi stolta över och det har vi kämpat med i många år. Svenska konsumenter har inte drabbats av salmonella från svenskt griskött på decennier. Vi vet också att den multiresistenta bakterien MRSA finns i europeisk grisproduktion men inte i svensk. Vi har under flera decennier haft en återhållsam antibiotikaanvändning. Våra grisar äter i huvudsak svensk spannmål som ger ett ljust och öppet odlingslandskap här hemma eller restprodukter från livsmedelsindustrin. Med en foderomvandlingsförmåga i världstopp så är svenskt griskött också ett klimatsmart val. Vi svenska grisuppfödare är stolta över att ha fina friska djur, uppfödda under bra förhållande med sunda värderingar kring djuromsorg och restriktiv läkemedelanvändning. Svenskt griskött är ett smart val för konsumenten.

Även om konventionella grisuppfödningen är unik i sitt slag i internationell jämförelse innebär det inte att vi inte behöver utveckling. Olika produktionssätt som kan ge ökade valmöjligheter i köttdisken efterfrågas, det finns utrymme på marknaden för alternativ till den konventionella och KRAV. När kommer Hallandsgrisen med bild på uppfödaren på paketet? När kan vi köpa en klimatsmart gris uppfödd på svenska proteiner? I den offentliga sektorn finns det dessutom en stor ännu ej erövrad marknad för svenskt kött. Stiftar politikerna en av världens starkaste djurskyddslagar så är det inte för mycket begärt att djurvälfärd ska vara en tung parameter vid offentlig upphandling. Som ni ser finns det tunga argument för den svenska grisen. Trots det så har svensk grisproduktion tappat nära 30 % av sin volym på 15 år . Det handlar naturligtvis till sist om lönsamhet och brist på framtidstro. Om man jämför med prisbilden i andra länder i Europa och lägger till betalt för extrakostnaden som djurskyddslagen innebär så pratar vi ca 2-3 kr per kg kött som fattats. Slakterierna, handeln och politikerna har ett stort ansvar för att var med och utveckla svensk grisproduktion om man i framtiden vill erbjuda konsumenten möjlighet att kunna välja något annat än importerat griskött.

Annika Bergman

Ordförande Sveriges Grisföretagare