Skip to main content

Förvirrande siffror

By mars 9, 2010november 23rd, 2014Debatt

(publicerat maj 2009 ATL)

LRF Konsults kvartalsrapport om tillståndet i lantbruket presenterades förra veckan. Grisnäringen lyftes som det mest positiva exemplet vilket känns kul men ändå smått upphaussat.

Rapporten såväl som ATL:s rapportering behöver kommenteras.

I rapporten läser man att slaktgrisföretagen går med plus 156 kr/gris, samma sak beskrev ATL på webben, men då hette det att slaktgrisföretagaren gör en vinst på 156 kr. Här förväxlar man alltså ordet vinst med bruttovinst. Efter påpekanden så rättades detta till tidningsupplagan.
I ATL skriver man att förlusten kvartal 1 2008 var 9 kr per gris, i LRF Konsults rapport står det att förlusten var 129 kr på TB1 nivå kvartal 1 2008.
LRF Konsult pekar i sin rapport på att det är för tidigt att tala om en högkonjunktur. ATL rapporterar att slaktgrisföretagarna nu befinner sig på toppen av en högkonjunktur.

LRF Konsults rapport om tillståndet i näringen är korrekt. Tyvärr blir rapporten lätt feltolkad då den endast beskriver lönsamheten på TB 1 nivå. I verkligheten går i princip grisföretaget bara runt just nu. Man behöver ha 175-200 kr i TB 1 för att gå plus minus noll, lägg sedan till ett vinstkrav om 10 % av omsättningen för att få en långsiktig utveckling av grisföretaget. Då förstår alla att situationen är en annan än vad som skrivs i rapporten. Ingen lever på resultatet på TB 1 nivå. En redovisning på det här sättet ger lätt utrymme till en felaktig tolkning av branschen eftersom alla inte är lika väl insatta vad som händer efter bruttovinsten i ett företag.
Liksom i alla branscher förekommer undantag, det finns grisföretagare idag som tjänar pengar genom strategiskt affärsläge förhandlar man fram bra avtal eller så har man framgångsrikt arbetat med att sänka sina foderkostnader med hjälp av alternativa fodermedel. Dessa undantag visar på möjligheterna i branschen. LRF Konsult menar dock att det kan vara dags att investera för att vara med på uppgången i slutet av 2009 och 2010. Att investera kan vara ett klokt beslut men av andra anledningar, investeringsbeslut avgörs ofta av livssituation och är långsiktiga strategiska val för företagaren. Att rekommendera investeringar med hänvisning till nära förestående högkonjunktur visar att man inte riktigt förstår processerna bakom att bygga och framförallt dra igång en biologisk produktion.

Vi behöver ekonomisk trendrapportering på rätt nivå från LRF Konsult, vi vädjar till LRF Media att se över sin ekonomirapportering. Traditionell bidragskalkylering känns omodern idag, vinster kan inte kommuniceras på TB1 eller TB2 nivå. Och varför ska vi rapportera lönsamhet utan vinstkrav? Resultatet på sista raden, efter ägarlön, är värt att kommunicera för det är enda som kan bidra till företagets konsolidering. Det är dags att sluta förvirra oss begreppsmässigt, näringen behöver värdera vårt företagande som andra företagares och kommunicerar det mer professionellt. Först den dagen jag läser i Dagens Industri att svensk telecomindustri har fantastiska bruttovinster (TB 1) så ger jag mig!

Annika Bergman
Ordförande Sveriges Grisföretagare