Skip to main content

Slaktar Scan grisar i framtiden?

By mars 7, 2010november 23rd, 2014Debatt

Förra veckan präglades av Scans sparpaket, stora delar av verksamheten i Skara försvinner och slakteriet i Visby är till salu. Så sent som på Sveriges Grisföretagares stämma i juli deklarerade Scan att de ville ha 200 000 grisar till. Nu tre månader senare är det en minskning från 1, 8 miljoner till 1, 5 miljoner som är den nya strategin. De flesta av dessa grisar är redan ”tappade” till andra slakterier samtidigt som produktionen minskar så det ”hänger” som tur är inga grisar i luften, ändå påverkas naturligtvis marknaden.

Att så drastiskt minska slakten i Skara är ett bakslag i ett framåt, investerande och djurtätt Skaraborg. Utrymmet på marknaden kommer att fyllas av de mindre entreprenörledda slakterierna och Danish Crown Livsmedel. Signalerna om tillväxt är viktig i alla branscher, vi lever på att det finns efterfrågan och konkurrens om våra djur. Svensk animalieproduktion behöver slakterier som vill framåt, som är långsiktiga och som förstår vikten av att måna om utvecklingen hos föregående led.

Självfallet behövs ett effektivt Scan med god betalningsförmåga, det går inte att bortse från att hälften av landets grisar slaktas hos Scan. Kan god djuromsorg garanteras vid transporten så spelar slaktorten mindre roll, vi får inte bli slakterikramare igen. Nedläggningar är inget nytt, Scan som företag har en lång historia bakom sig av sparande och effektivisering. Det nya är att man vid affären med finnarna sa att man hittat en stark ägare som skulle satsa hårt på tillväxt i Sverige och utveckla exporten. Tidigt talade dock finnarna om att målet var att höja förädlingsandelen i företaget, man ville bli ett matföretag. Vi var en del som anade att det lättaste sättet att nå målet kunde vara minskad slakt.

Signalen är nu otvetydig för oss grisföretagare, HK Scan tror inte fullt ut på sin egen förmåga att ta ut vinster på svenskt kött. Kanske slaktar inte Scan alls i framtiden?
En fråga som bör ställas i ljuset av Scans nytagna strategiska beslut om minskad volym är, står Swedish Meats styrelse bakom beslutet i HK Scan? Swedish Meats ordförande har som ledamot i HK Scans styrelse att bevaka aktieägarnas intresse och har sagt ja till att minska de slaktade volymerna i Sverige. Som ordförande i Swedish Meats företräder man väldigt många leverantörer, leverantörer som kan ha gjort investeringar utifrån sin affärsrelation med Scan, företagare som trott på Scans ambition och vilja att vara en långsiktig och närvarande marknadsledande aktör. Det är svårt att se att dessa två roller, ordförande i Swedish Meats och styrelseledamot i HK Scan är förenliga. De som lever i tron att Swedish Meats har ett inflytande i HK Scan som gynnar de svenska animalieföretagarnas affär bör nog ompröva sin tro. Låt Swedish Meats medlemmar få ut sitt kapital, det behövs på gårdarna. Det är bråttom nu, för Scan har än en gång satt snurr på utförslöpan för svensk animalieproduktion.

Annika Bergman
Ordförande Sveriges Grisföretagare