Skip to main content

Ruralista! Grönt är det nya svarta

By november 5, 2017Debatt, Krönikor

I förra veckan startade jag upp en grupp på Facebook för kvinnor som är lantbrukare, kvinnor som lever med bönder, för kvinnor som jobbar inom hela det gröna näringslivet, ett kvinnonätverk helt enkelt. Nu ber jag dig att inte sluta läsa här…
En bok har börjat ta form i mitt huvud och skrivandet kan börja, till det behövdes en referensgrupp för att vidga mina perspektiv. Det visade sig finnas många tankar hos dessa tjejer, de har för länge sedan utvecklat ett flöde i gruppen av kommentarer och inlägg som är bortom mitt författande. Jag känner en stor stolthet över kvinnor som verkar i en mansdominerad bransch, många menar att det räcker inte att vara bra, de känner ofta att de måste vara lite bättre för att duga. Jag vill lyfta fram dem, de är en stor, viktig och växande del av det gröna näringslivet. Normen i Sverige är en heltidsjobbande, anställd, stadsboende man. Ingenting i samhället är byggt efter kvinnor som har mer än ett jobb, driver ett eller flera företag och dessutom har ojämna inkomster. Vi behöver utbyta erfarenheter och redan efter mindre än en vecka är vi nu elvahundra tjejer, kvinnor och tanter. Jag gläder mig särskilt åt att se så otroligt många unga tjejer komma med, för vet ni, vi har inte råd att tappa en enda av dessa smarta, engagerade och kunniga ungdomarna till andra branscher.
Facebook-gruppen heter ”Ruralista! Grönt är det nya svarta”. Ruralista är ett ord jag själv skapat, rural betyder lantlig. Ruralista blir en travesti på ordet fashionista (kvinnlig modeexpert), ”det nya svarta” är en modeterm, svart är alltid rätt i modevärlden. Nu byter vi den svarta kolatomen mot den gröna förnyelsebara, det gröna näringslivets tjejer vet sitt värde.
I nätverket är det fritt fram att komma med synpunkter, frågor, tankar och idéer. Jag som administratör lägger in minst en fråga varje dag och nu ska jag dela med mig av torsdagens fråga och en del av de kloka svaren, håll till godo.
”Om du skulle ge ett råd till den du lever med, hur skulle det lyda?”
• Tänk på allt du gjort under dagen istället för allt som inte blev gjort
• Dela med dig av ansvar och ta din del av ansvaret för familjen
• Kommunicera, ännu har jag inte blivit tankeläsare
• Gör lika mycket karriär i din relation som på jobbet
• Var nöjd med vad du har, allt blir inte bättre för att det blir större och mer
• Jobbar man för mycket tänker man sämre, gården går inte under för en ledig dag
• Ta inte ut din överbelastade arbetssituation på din partner
• Småbarnsåren går fort, bygga företag kan man göra hela livet
• Chilla lite älskling
Kanske fanns det ett råd eller två att ta till sig? Många kvinnor uttrycker ett behov av mer tid tillsammans med hela familjen, det tål att funderas på. Det finns ett liv efter skörden.