Skip to main content

Replik Lena Söderberg KRAV

By mars 1, 2010november 23rd, 2014Debatt

(publicerat 2008 ATL)

Under Synpunkten den 17 juni varnar Kravs vd Lena Söderberg, för att den EU-ekologiska grisen kan förstöra begreppet ekologisk för Krav. Krav har inte ensamrätt att tolka och använda ordet ekologisk, men jag kan förstå att det kan vara ett bekymmer för Krav om den svenske konsumenten skulle riskera bli vilseledd, det är inte avsikten med den EU-ekologiska grisen.

Vi är ofta rädda i Sverige för allt som andas konkurrens. Problemet i svenska köttdiskar är inte att det finns för mycket att välja på. Tvärtom. Gå till toapappershyllorna där är det betydligt mer segmenterat i kvalité, färg, form, förpackningsstorlekar och inte minst pris. Idag finns det färskt svenskt griskött, importerat danskt och i undanstagsfall några ynka Kravgodkända bitar. Hur kul är det här?
Ett utökat premiumsegment i köttdiskarna ökar konsumentens valmöjlighet och jag tror att det är bra för oss grisföretagare. Det finns många konsumenter som tycker att det konventionella svenska grisköttet är precis det som de vill ha. Det finns kunder som alltid väljer Kravmärkta produkter. Men det finns också en stor grupp konsumenter som vill göra ett val som de kan klara av ekonomiskt samtidigt som de känner sig stödja en bra utveckling.
Risken som vi står inför är att den breddade valmöjligheten kommer via en importerad gris, importen av griskött har ökat med 19 % under första kvartalet.

Precis som Lena Söderberg så riktigt påpekar har inte alla grisföretagare förutsättningar eller ens viljan att gå över till Kravgodkänd produktion. Kräftgången i dagens volymer vittnar om det, endast 20 000 grisar av tremiljoner är Kravmärkta. Enligt de Kravgodkända uppfödare som jag har kontakt med, så är lönsamheten i produktionen inte tillräcklig för en tillväxt inom konceptet, riskerna är för stora.
Från Sveriges Grisföretagare sida så vill vi inte dela in våra grisföretagare i fina och fula produktionsinriktningar. Vi värnar att var och en ska ges möjlighet att få utveckla sin affärsidé. Vi anser att den konventionella svenska grisen är en utmärkt produkt. Lösgående med gott hälsoläge, tillgång till halm och med knorr på svansen så är den unik i internationell jämförelse. Likaväl är Kravgrisar en fantastisk, exklusiv produkt. Men vi tror att det behövs en premiumprodukt i segmentet mellan den konventionella grisen och Kravgrisen.

Tillsammans med svensk köttförädling dvs. slakterierna har Sveriges Grisföretagare lagt en strategi fram till år 2013 för att ge svensk grisproduktion en möjlighet att utvecklas. Vi vill producera ytterligare en miljon grisar i Sverige varav 500 000 kan vara EU-ekologiska grisar eller av annan premiumkvalitet. Med lönsamhet för grisföretagarna och till glädje för konsumenterna.
Sveriges Grisföretagare försöker ständigt föra fram det positiva med svenskt griskött oavsett produktionsinriktning, den EU-ekologiska grisen är en ny möjlighet på marknaden. Det finns heller ingen som hindrar Krav från att öka marknadsföringen av den betande grisen.

Annika Bergman
Ordförande Sveriges Grisföretagare