Skip to main content

Ur krisen föds styrkan

By mars 1, 2010november 23rd, 2014Debatt

Under många år renodlade föreningsslakten sin verksamhet och nermonterade näringspolitisk bevakning och produktionsrådgivning. Det skapades en otydlighet om vem som drev utvecklingsansvaret i dessa frågor. Som en följd av förra årets affärshändelser i slaktindustrin och den frustration som många grisföretagare känner så ställs högre krav på Sveriges Grisproducenter. Idag står vi kraftfullt samlade i arbetet för grisföretagarnas konkurrenskraft, starkt förankrade underifrån.

”Sveriges Grisproducenter påverkar genom aktiv näringsbevakning och medverkar till att skapa förbättrad konkurrenskraft för den enskilda grisföretagaren”

Ett av huvuduppdragen för Sveriges Grisproducenter är att vara drivande i de näringspolitiska frågor som berör oss. Vi är en självklar remissinstans för myndigheter och talesman för grisföretagarna. Bland annat arbetar vi nu med att få bra lösningar på följande Regeringsuppdrag till Jordbruksverket:

Regelförenklingar
Djuromsorgsprogram
Riskbaserad tillsyn
Förprövning (förenkling/smittskydd)

Samtidigt ser vi att produktiviteten stagnerar i svensk grisproduktion. För att vända den utvecklingen krävs samarbete och stor målmedvetenhet, plattformen är Lönsamt Grisföretagande. Där finns visionen om ett branschutvecklande Kompetenscenter, en vidareutveckling av dagens Svenska Pig. Svenska grisföretagare ska ha det stöd som kollegor i Danmark har i Landsudvalget, eller som nötköttsbönder har i Taurus. Vi ska skapa ett kraftfullt Kompetenscenter med företagsutveckling, forskning och rådgivning, öppet för alla, tillsammans med de aktörer i branschen som är villiga att verka för utveckling av hela den svenska grisproduktionen.
I såväl myndighetsarbetet som den företagsutvecklande rollen har vi strategiska nätverk. Genom vårt goda samarbete med LRF, med de resurser som finns där både ekonomiskt och i kompetenta människor, samt i nära samverkan med den expertis som Svenska Djurhälsovården innehar, så möts vi idag med respekt från Jordbruksverkets sida. Ett gott exempel på vikten av samarbete är de förändringar i L 100:an som åstadkoms. Sveriges Grisproducenter har också ett ansvar att bidra till grisföretagarnas konkurrenskraft när det gäller att analysera marknaden. Som oberoende organisation kan vi medverka till att grisföretagaren har tillgång till redskap som vässar affärsmässigheten, vi arbetar nu intensivt för att förverkliga detta.

Bakom Sveriges Grisproducenter står majoriteten av den svenska grisproduktionen. Vårt tydliga uppdrag är att verka för den enskilda grisföretagaren oavsett vid vilket slakteri dennes grisar möter sitt öde. Skall kräftgången i svensk grisproduktion brytas så måste alla krafter sträva åt samma håll, särintressen får inte överskugga målet. Ett lönsamt grisföretagande som skapar tillväxt på den enskilda gården.

Styrelsen för Sveriges Grisproducenter genom Annika Bergman, Ordförande