Skip to main content

Lägesrapport

Just nu gläder jag mig. Försommarens ljusa kvällar är här, jag njuter av min trädgård som byter skepnad, från spirande ljusgrönt till prunkande blom. Tiden har svårt att räcka till då det fortfarande är högtryck i mötessäsongen.

På gården är vårbruket sedan länge klart, det blev ett intensivt arbete och vi var tidigt klara. Våren har varit blöt och ganska kall. Vårsäden ser aningen ansträngd ut här o var medan höstgrödorna är bra. Vi har havre som ser fantastisk ut, kan det vara strukturkalkningens förtjänst? Killarna på gården har gjort ett gott jobb.

I stallarna rullar produktionen på, våra tjejer är fantastiska. På 1195 grisningar har vi avvant 13 smågrisar/sugga. Ett resultat jag inte trodde var möjligt än på flera år. Gott djuröga och effektivt management är förklaringen.

På styrelsefronten  har inte sommarslugnet infunnit sig ännu. Förra veckan gjorde LRFs Förbundsstyrelse sin sommarresa till Gotland. Vi besökte Gotlandsägg, Graute Gård och Widegrens Morötter, tre fantastiskt intressanta företag. Deras gemensamma framgångsfaktor måste vara attityden och viljan hos sina ägare.

När det gäller SLA så börjar det dra ihop sig till avtalsrörelse. Styrelsen för Jordbrukssektionen hade ett tvåddagarsmöte i Småland. Det kändes bra eftersom förnyelsen av styrelsen har varit stor, vi är ett gott gäng som nu kommer ta oss an förhandlingen med Kommunal. Vi vill se ökad flexibilitet på arbetstidsförläggningen och säsongsanställningarna är viktiga för de gröna näringarnas årstidsrelaterade arbetstillfällen.

Hushållningssällskapet Halland har gjort en spännande och viktig rekrytering i fem nya växtodlingsrådgivare. Ser med tillfredsställelse på att vi åter arbetar med vår kärnkompetens. Frågor kring odling, näring, vatten och miljö är viktiga för Hushållningssällskapen runt om i landet. Med nya samhällsutmaningar blir detta allt viktigare.

Jag kommer att stå i SLAs monter på Borgeby Fältdagar, jag hoppas vi ses där!