Skip to main content

Handelns prisfokus sänker eko

Debatten om ekologiskt vs konventionellt hinner sällan lägga sig förrän den blossar upp igen. På senare tid har handeln underblåst den på olika sätt. Willys basunerar i en annonskampanj skamlöst ut sin vision om att ekoprodukter inte ska få kosta mer. För mig är det ett knytnävsslag i ansiktet på dem som ställt om sin produktion till ekologiskt, troligen bibehåller handeln sin mariginal, medan producenten pressas till det yttersta och ska inte få betalt för sin ökade risk. I Willys kampanj för lägre priser blir varje konsuments rättighet att köpa ekologiskt. I min värld är rätten att äta sig mätt varje dag en mänsklig rättighet som omfattar världens hela befolkning. Att en försvinnande liten del västerlänningar får möjlighet att köpa premiumprodukter hör knappast dit.

För mig är ekologiska varor en premiumprodukt. Framför allt ur synvinkeln begränsad tillgång möter ökad efterfrågan, det ger producenten möjlighet att få ut ett vettigt mervärde. Handeln driver nu på för att flytta ekosegmentet till standardprodukter. Än en gång ser vi att en enfaldig kommunikation av lågt pris som det bärande argumentet till konsumenten, vilket kan köra sönder vilket marknad som helst.

Som om det inte vore nog lanserar Coop återigen en kampanj som spottar på den konventionella produktionen. Coops kampanj om giftfritt är en bluff av sällan skådat slag. En del kemiska bekämpningsmedel används i just i syftet att minimera risken för naturliga gifter i produkten. Med dagens mätmetoder kan vi analysera fram extremt låga värden av kemiska substanser. Handeln insinuerar med sin reklam att det finns giftfria produkter, det är nonsens. Sanningen är att det finns ett bra utbud av säkra produkter, såväl konventionella som ekologiska. Det finns också undermåliga produkter från båda produktionsmetoderna. Handeln undergräver därmed sitt förtroende och ökar konflikten i odlarledet. Samtidigt som man inte tar sitt ansvar för hållbarhet.

Min bestämda uppfattning är att yrkeskickliga lantbrukare optimerar sina resurser och gör både klimat- och miljönytta oavsett produktionsmetod. Den faktiska frågan som näringen behöver jobba med är därför kunskap och management. Handeln behöver fundera ett varv till på sitt agerande för att stimulera till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart lantbruk och i förlängningen ett hållbart samhälle. Om sedan vissa partier kunde lämna tillbaka det politiskt kidnappade ordet ekologiskt så vore jag mer än nöjd.