Skip to main content

Kräv ursprungsmärkning!

By januari 20, 2011november 23rd, 2014Debatt

Att Dioxinskandalen i Tyskland skulle drabba det tyska lantbruket hårt var många klara över på ett mycket tidigt stadium. Men att konsekvensen också skulle bli en utslagning av svensk produktion var det färre som anade. Ryssland och Kina har stoppat sin import från Tyskland och tyskt griskött har nu svårt att finna marknad därför dumpas tyskt kött in till Sverige. Svensk grisproduktion står nu inför hot om avveckling. Den produktion som av veterinärer och djurskyddskunniga människor beskrivs som världens bästa klarar inte konkurrensen från länder med undermåliga kontrollsystem och låga krav på djurskydd.

I regel går hälften av grisen till förädlingsindustrin, här skivas det bacon, görs korv och köttbullar. Tyvärr sätter varken handel eller storkök kvalitetskriterier på uppfödningen utan produkterna är kraftigt prispressade och råvaran har därför ofta europeiskt ursprung. För konsumenten innebär det att man inte har en aning om under vilka omständigeter eller vilket land djuret har fötts upp i de produkter som finns att välja på. Handeln glider undan sitt ansvar att påverka djuruppfödningen i mer djurvänlig riktning. En annan stor köpare av livsmedel är kommuner, landsting och restauranger. Mycket sällan, om ens någon gång, ställs det kvalitetskrav på djurskydd i dessa upphandlingar. Även politikerna har ett stort ansvar i frågan, Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har ställt sig negativ till kravet på ursprungsmärkning av beredda produkter och griskött, ett ställningstagande som inte känns särskilt framåtsyftande. I USA däremot inför nu Barack Obama obligatorisk ursprungsmärkning för allt kött.

I Sverige är enigheten stor om att vi vill ha ett högt djurskydd. Vi har under det senaste året infört nya veterinära kontrollsystem och hela produktionen är tredjepartscertifierad. Vi trodde att denna kvalitetssäkring skulle göra skillnad, det som dock sker idag är en kraftig minskning av svensk köttproduktion och en likaledes kraftig ökning av importerat kött, varannan tugga är snart importerad. Vill vi svenskar ha en svensk livsmedelsproduktion som vi kan påverka och ha insyn i så är det dags att agera. Den gemensamma europeiska jordbrukspolitiken har översyn 2013. Det är mycket angeläget att svenska politiker driver djurskyddsfrågan tydligt. I Sverige sker en konsumtionsökning av kött med låga djurskyddskrav, konsumenterna gör därmed ett annat val än den politiska viljan. Fram tills konsumenterna ges möjlighet att göra medvetna val gällande ursprungsland och dessutom är beredda att betala för att djuren har det bra bör goda djurskyddsåtaganden ses som en kollektiv nyttighet, precis som de positiva miljöåtaganden som svenska bönder levererar och därmed kompenseras via EU ersättningarna.

Annika Bergman

Ordförande Sveriges Grisföretagare