Skip to main content

Kontrollsjukan

By april 7, 2010november 23rd, 2014Debatt

Mediedrevet mot svensk grisproduktion ger obehagliga konsekvenser för grisföretagaren. Baserat på den ”fakta” som en militant vegangrupp framför, så sviker samhället den svenska grisbonden. Svenska politiker granskar inte kritiskt uppgifterna, utan hemfaller till populistiska uttalande. Jordbruksverket visar sin beslutskraft med djurskyddsdeklaration och en del länsstyrelsers tolkningar av lagstiftningen skenar. Ingen tid till eftertanke. För inte är det väl så att alla ville sola sig i rampljuset med visad beslutskraft och ökad maktutövning?

En närmast hysterisk kontrollapparat dras igång i det lilla landet i norr med världens starkaste djurskyddslagstiftning. Samtidigt öppnar vi för import på vid gavel, Sverige leder självförsörjningsligan från botten i EU. Vi grisföretagare funderar på vad Jordbruksverkets paroll, ”vi stärker den gröna sektorn” står för. Hittills har vi inte märkt av regelförenklingar, tvärtom, tolkningar av direktiv från EU medför ofta krångel och extra kostnader hos den svenske bonden jämfört hur samma direktiv tolkas i andra länder. Det har sällan funnits vilja att skynda på eller ta egna initiativ till förenklingar, ett exempel är grismärkningsreglerna som vi har arbetat med i sju år. Nu sätter vi vårt hopp till den kalibrering som pågår för att göra bedömningarna i fält lika på alla gårdar. Som det är nu fungerar det inte tillfredsställande.

Lagstiftningen är densamma som före den 24 november men mycket har ändrat sig sen dess. Vi får nu in exempel på avdrag på gårdsstöd som är rättsvidriga. Vi ser godtyckliga tolkningar av lagen som är direkt felaktiga. Många grisföretagare är idag rädda för att skicka in djur till slakt med någon som helst skavank för risken för varierande bedömningar som ger anmälningar, helt friska djur avlivas därför på gården. Jag träffar erkänt skickliga uppfödare som tittar mig i ögonen och säger att de önskar att de inte hade några djur. Lusten och glädjen över friska fina djur, framgångsrikt företagande och en välskött gård är bortblåst. Det här är inte acceptabelt.

Sveriges Grisföretagare vädjar till regering, politiker, myndigheter och länsstyrelser att aktivt arbeta för att återskapa förtroendet mellan samhället och lantbrukaren. Om det ska finnas kvar en svensk grisproduktion värd namnet hänger nu mycket på svenska politikers och myndigheters attityder framåt. Det måste skapas en ömsesidig tilltro för varandra.

Sveriges Grisföretagare kräver kunniga och yrkeserfarna inspektörer. Vi vill se praktiska utbildningar och vägledningar för en tolkning av djurskyddslagen som inte slår ut svensk grisproduktion.

Sveriges Grisföretagare uppmanar alla grisföretagare att vid djurskyddsinspektion ha med besättningsveterinär eller veterinär från Svenska Djurhälsovården för rättssäkerhet och trygghet i att ha åtminstone en expert närvarande.

Annika Bergman

Ordförande Sveriges Grisföretagare