Skip to main content

Soja debatten

By mars 11, 2010november 23rd, 2014Debatt

Den senaste tiden har en mycket intressant programserie sänts i P1, Matens pris. Det är positivt när kvalitet, produktionsförhållande, djurvälfärd samt producenters och konsumenters ansvar belyses. Sojaanvändningen i animalieproduktionen har varit uppe till granskning och diskussion. Många negativa aspekter har framkommit som tung bekämpningsmedelsanvändning, uppodlade regnskogsområden och GMO. De positiva aspekterna som inte kommit fram är sojans fina fodermedelsegenskaper för grisar.

Svenskt griskött möter varje dag knivskarp konkurrens i köttdisken och vid offentlig upphandling. Konkurrensen består av importerat kött uppfött med lägre krav på djurskydd och sannolikt till 100 % uppfött på GMO soja. Vad det gäller odlingsförhållandena så menar vi i Sveriges Grisföretagare att det är upp till de foderlevererande företagen att ställa de krav som ger anständiga odlingar. Vi ser gärna en ökad inhemsk proteinodling men tror ända att det är svårt att täcka behovet till 100 %.

Sveriges Grisföretagare har sedan länge haft GMO frågan på dagordningen. Vi har medlemmar som inte tycker att GMO är en stor fråga och vi har medlemmar som tar tydligt avstånd, eftersom frågan är både teknisk och etisk så är det naturligt med båda reaktionerna, det har vi respekt för. GMO frågan är komplex, precis som en kniv som man kan skiva bröd med men också sticka ner en människa med, så kan GMO tekniken användas för olika syften. GMO är en teknik av flera för att ändra en organisms egenskaper, tekniken kan rätt använd minska miljöbelastningen av kemikalier, en enastående möjlighet. Samtidigt som man kan förstå de etiska aspekterna när det gäller när och hur tekniken är acceptabel att använda.

Sveriges Grisföretagare avser inte att ta ställning i en fråga som berör så många andra livsmedel än kött, den legala och etiska aspekten överlåter vi till politiker på EU nivå. Vi anser att det som är lagligt att använda för våra kollegor inom EU också ska gälla oss i Sverige. Svenska grisföretagare kan inte gång på gång ta det ekonomiska ansvaret för frågor som drivs utan vidhängande betalningsvilja, då fasas vår produktion ut i en fri marknad. Om det däremot visar sig att det finns en stark efterfrågan och marknad för GMO fritt uppfödda grisar så är det naturligtvis något som vi mycket gärna producerar. Vi förväntar oss då signaler från handeln och att alla involverade såsom slakterier och foderleverantörer känner sitt ansvar att möta konsumentbehovet. Svenska grisföretagare producerar det som konsumenten efterfrågar och betalar för. Gärna mervärden och valfrihet för konsumenten, hand i hand med lönsamhet hos bonden. Matens mervärde har ett pris.

Annika Bergman

Ordförande Sveriges Grisföretagare

Publicerat Land Lantbruk mars 2010