Skip to main content

Hästen som brobyggare

By mars 26, 2015Krönikor

Sverige har den snabbaste urbaniseringstakten i Europa och de flesta stadsbor har inte längre en mormor på landet. Avståndet mellan stad och landsbygd ökar mentalt. Eller som LRFs Regionordförande i Västerbotten, Arne Lindström, torrt konstaterade på Regionstämman i Umeå häromveckan. – Allt fler, vet allt mindre, om allt mer.

Trots det får vi, i de gröna näringarna, inte möta okunskapen med ilska och odlande av offerrollen menar jag. För samtidigt har väl fascinationen och intresset för lantbruket och det liv vi lever aldrig varit större. Det ska vi utnyttja.

I stadsmiljön är utveckling, förändring och tillväxt normbildande, så offensivt behöver också landsbygden bemötas. Det går att producera och rekreera sida vid sida. Med den inställningen borde vi kunna göra landsbygden attraktiv för allt fler. Vi som bor på landet och driver företag i de gröna näringarna borde ta tillvara de möjligheter som uppstår när stadsbor rör sig i vår omgivning. För om vi vill att våra värderingar och utmaningar ska sippra in i den urbana befolkningens medvetande så behöver vi mötas. Inte bara i debatten på insändarsidor eller genom organisationer och krav på politiker. Utan öga mot öga i det mänskliga mötet. Berättelsen om landsbygdens potential och erbjudande behöver ständigt kommuniceras, människa till människa.

Hästföretagarna har ett samhällserbjudande som heter duga. Runt kärleken till hästar samlas människor med olika bakgrund och position i samhället. I denna miljö skolas framförallt unga tjejer i ansvarskänsla, sunda värderingar och respekt för djur, det gör dem till eftertraktade ledare senare i livet. En halv miljon människor rider regelbundet i Sverige. Många ungdomar får sin första arbetslivserfarenhet i stallet. Hästsporten är den näst största ungdomssporten, en folkrörelse. Näringen sysselsätter 30 000 personer och omsätter 48 miljarder. Hästar, precis som kor, håller landskapet öppet., för en hel del lantbrukare är hästägarna dessutom en viktig kundgrupp. Vi kommer att se ett ökat företagande runt hästen. Människors livsstil förändras över tiden och alltfler söker upplevelser och är beredda att betala för det.

Det har hänt att jag mött en nedlåtande attityd till hästföretagande från kollegor inom lantbruket. Det gör mig beklämd. Hästnäringen har tillväxt, framtidstro och ett lika självklart berättigande i de gröna näringarna som vilket annat djurslag som helst. Så ni som fnyser åt hästar i allmänhet och hästföretagare i synnerhet, tänk ett varv till. Hästen är en av de broar till det urbana samhället som lantbruket och landsbygden så förtvivlat väl behöver och letar efter. Hästnäringen är strategiskt viktig för långt många fler än de närmast engagerade. Genom hästen når vi kommande generationers beslutsfattare, och ju mer de förstår av de gröna näringarnas villkor och möjligheter, desto bättre.