Skip to main content

Offentliga Sverige följer inte svenska djurskyddslagar

By mars 9, 2010november 23rd, 2014Debatt

I mars 2008 utkom Jordbruksverket med en rapport om Mervärden för svenskt kött (rapport 2008:5) Rapporten visade att bonden inte får betalt för de svenska mervärden som produceras på gårdarna. I dagarna har Jordbruksverket åter publicerat en rapport ”Merbetalningar för kött- var hamnar de?”(rapport 2009:1).

Det är väl känt att den stränga svenska djurskyddslagen ger en något högre produktionskostnad. Dessa merkostnader visar det sig vara svåra att få betalt för, den svenska grisproduktionen har därför sjunkit 25 % de senaste tio åren. Jordbruksverket konstaterar att de svenska särreglerna kring till exempel djurbeläggning enligt svensk djurskyddslag inte är konkurrensneutrala. Den snedvridna konkurrensen, menar myndigheten är en av anledningarna till att svensk köttproduktion förlorar marknadsandelar.Grundproblemet är att priset på kött inte har följt den allmänna prisutvecklingen (KPI) under senare år. I rapporten konstateras att orsaken troligen är att den svenska marknaden är en dumpingmarknad för utländskt griskött producerat under former som är förbjudna i Sverige. Det handlar inte om import från utvecklingsländer utan från välmående länder i vår närhet. Prisdumpingen leder till generellt låga priser i köttdiskarna, ingen av de prisdumpande ländernas hemmamarknader har samma låga prisnivå på kött som Sverige. I det korta perspektivet kan prisdumpingen därför tyckas gagna den svenska konsumenten. I förlängningen slår prisdumpingen dock otvetydigt ut svensk köttproduktion och därmed en stor del av svensk livsmedelsindustri.

Inom storhushållsmarknaden betalas inte alls för svenska mervärden. Den offentliga upphandlingen står för en väsentlig del av totalmarknadens köttinköp. Detta innebär att det offentliga Sverige, med den lagstiftande församlingen riksdagen i spetsen, köper kött från produktionsformer som är fullständigt främmande för svensk djurhållning och i många fall är helt förbjuden att bedriva på svenska gårdar. I det offentliga Sverige upphandlas måltider till gamla, sjuka och barn med lägsta möjliga pris för ögonen. Samma offentliga Sverige ansvarar för djurskyddsinspektioner som säkerställer att djuruppfödningen inte bedrivs under de former som det importerade grisköttet är uppfött under. Vi stiftar stränga djurskyddslagar som minskar det hemmaproducerade och importerar sedan kött som utländska djur får lida för. Vilken fantastisk dubbelmoral! Sveriges Grisföretagare uppmanar det offentliga Sverige att se över köttupphandlingen ur djurvälfärdssynpunkt och Sveriges riksdag att lagstifta om ursprungsmärkning av griskött, charkprodukter och färdigrätter.

Annika Bergman
Ordförande Sveriges Grisföretagare