Skip to main content

En eloge till slakten och handeln

By mars 1, 2010november 23rd, 2014Debatt

(publicerat hösten 2007)

Sverige har med sina stigande grispriser en avvikande trend mot de flesta länder i Nordeuropa, detta ser vi som ett tecken på att det finns en stark vilja att ha kvar en svensk grisproduktion av åtminstone dagens storlek. Just nu är det är mycket tuffa tider för dem som köper in spannmål och färdigfoder till sina djur. Denna kris har vi i Sveriges Grisproducenter påtalat med kraft. Trots den bistra situationen, där vi grisföretagare inte har full kostnadstäckning, vill vi ändå uppmärksamma att slakterierna till viss del har hörsammat vårt svåra läge.

Höjningarna på grisköttet var beklagligt senkomna, troligen på grund av den prognos som kom i slutet av sommaren och som styrde marknadsledarens agerande. Prognosen spådde kraftiga sänkningar på griskött. De förvarnade prissänkningarna har dessbättre inte besannats, säkerligen tack vare många människors insikt i vad som då skulle hända med svensk grisproduktion och deras dagliga strävan för en motsatt utveckling. Vi ser nu många av våra samarbetspartners dra sitt strå till stacken, ingen nämnd och ingen glömd. Det finns ett starkt hopp att Scan AB fortsätter sina påbörjade höjningar, ytterligare höjningar inom några veckor är utlovade. Allt annat vore förödande för förtroendet.

Sveriges Grisproducenter har tillsammans med andra haft bra diskussioner med handeln om villkoren för grisföretagarna, vi känner att det finns ett äkta intresse och en vilja att kunna erbjuda svenska konsumenter svenskt griskött även i framtiden. Trots att vi långtifrån har lönsamheten på vår sida så ser vi nu ljuset i tunneln, 2008 kan bli ett riktigt bra år om vi kommer in i en efterfrågemarknad istället för en utbudsmarknad. Förhoppningsvis med minimala volymtapp tack vare en stor vilja från många att ha kvar en svensk grisproduktion.

Annika Bergman
Ordförande Sveriges Grisproducenter