Skip to main content

Swedish Meats förtjänar inte en enda gris!

By mars 1, 2010november 23rd, 2014Debatt

(publicerat hösten 2007)

Sveriges Grisproducenter jobbar ständigt för svenska grisföretagares lönsamhet, vi följer marknaden med starkt intresse. Förra veckan hade vi stora förhoppningar om att Swedish Meats skulle höja sina priser eftersom de släpar efter ordentligt. Det låga marknadspris som de betalar alla kontrakterade grisföretagare är katastrofalt, de är dessutom den totalt dominerande aktören på svensk grismarknad.

Det känns tråkigt att behöva kritisera enskilda företag, men marknadsledarens till synes totala ointresse av grisproduktionens krisläge, pga. höga foderpriser, ställer saken på sin spets. Lönsamheten idag är så usel att inte ens de rörliga kostnaderna täcks. Smågrisuppfödare står med överskott i stallarna och krisen övergår då också i djuromsorgsproblem. Frågan är inte om vi förlorar volymer utan hur stor del av produktionen som upphör nu. Vår bedömning är att ca 20 % av produktionen kan komma att försvinna. Under förra griskrisen 1998, rörde det sig om stora volymtapp och då hade lantbrukaren inte ett så lönsamt alternativ som dagens växtodling.

Scan AB slaktar ca 39 000 grisar i veckan a´ 85 kg, 50 veckor per år. Med en marginalskillnad på 1, 40 kr/kg mellan de bäst betalande slakterierna och Swedish Meats gör detta ca 230 miljoner kronor per helår. Halva vinstkravet från HK Ruokatalo på Scan AB finansieras alltså nu av svenska grisföretagare! I skenet av detta känns det närmast sorgligt när gamle och nye ordförande i Swedish Meats yvs över en aktieutveckling som inte hämtats hem och kommit enskilda medlemmar till del.

Få grisuppfödare har avtal direkt med Scan AB, den vanlige grisföretagaren har kontrakt med Swedish Meats Ek. för. Det är Swedish Meats som publicerar avräkningsnotering varje vecka. Därför riktar vi vår kritik mot Swedish Meats. Vi skulle vilja säga till ordförande Lars Hultström och övriga styrelsen i Swedish Meats, ni förtjänar inte en enda gris!

Annika Bergman
Ordförande Sveriges Grisproducenter

Per-Inge Pålsson
Vice Ordförande Sveriges Grisproducenter