Skip to main content

Behövs svenskt griskött?

By mars 1, 2010november 23rd, 2014Debatt

(publicerat hösten 2008)

Äntligen har vi sett att Scan haft priskurage när det gäller svenskt griskött. Man får nämligen ingenting för ingenting, och med den betalningsnivå som svenskt griskött har till oss grisbönder så kommer det att bli allt större risk för att den svenska julskinkan är en bristvara i framtiden.

Man undrar vilken planet inköparna på Coop befunnit sig sista tiden? Utbudet på griskött har minskat på den europeiska marknaden, priserna har stigit kraftigt i hela Europa. Tyvärr har svenska grisköttet harvat i bottenligan under lång tid. Mitt svar på frågan om svensk griskött behövs, blir naturligtvis ett obetingat ja! Vi behöver dessutom öka svensk grisproduktion av många olika anledningar. Svenska grisar lever under väsentligt bättre förhållande än grisar någon annanstans inom EU, fritt gående med tillgång till halm ger gott hälsoläge. Svenska grisar har knorren kvar medan grisarna i Europa regelmässigt kuperas eftersom risken är stor att de utvecklar kannibalbeteende i trånga stall med dålig närmiljö. Svenska grisar äter svensk spannmål, vilket ger det vackra ljusa böljande fält som vi svenskar älskar. Den svenska grisen är världsbäst på foderomvandling och det betyder att den är klimatsmart, den växer fort på lite foder för att den är frisk och föds upp i en bra miljö helt enkelt. Dessutom har salmonella aldrig hittats i svenskt griskött till konsument!

Det sägs att konsumenten har makten och väljer vad som efterfrågas, riktigt så enkelt är det tyvärr inte, konsumenterna får vackert välja det som finns i butikshyllorna ser vi nu. Med dagens koncentrerade handel så innebär det att mindre än handfull människor har makten över om kotletten är svensk, dansk eller tysk. Det är trist fakta som vi behöver vara observanta på som konsumenter, för redan nu finns situationer där valmöjligheten är spårlöst borta. För hur stora val har våra barn och åldringar när de äter sin lunch i kommunernas regi? I den offentliga upphandlingen styr enbart pris kan jag lova, inte djurvälfärd. Den kommunala inköparen av kött kan sitta vägg i vägg med djurskyddsinspektören som har till uppgift att se till att svenska djur har det bra. Vi lever i dubbelmoralens tid där en del av vår valfrihet som konsument mest verkar vara en chimär.

När Coop väljer bort Scan i hyllorna så väljer man bort den svenska konsumentens valmöjlighet att själv bestämma över vad som skall serveras hemma vid köksborden och man ser ner på den svenske bondens möda att ta fram en produkt som håller världsklass i djuromsorg och köttkvalitet. Man tar inte heller sitt ansvar i klimatfrågan utan öppnar upp för ytterligare import. Så upp till bevis nu Coop, låt den svenske konsumenten bestämma när valfriheten blir för dyr, ni kan bättre än så här!

Annika Bergman
Ordförande Sveriges Grisföretagare