Skip to main content

Vi äger vår attraktionskraft själva

By juni 5, 2012november 23rd, 2014Krönikor

På LRF stämman häromveckan debatterades det om att LRF ska bli bättre på att utveckla arbetsgivare och den gröna näringens arbetsplatser. Jag har i många år arbetat med personal- och ledarskapsutveckling och vet att det behovet finns på alltför många ställen. Som vanligt när en svaghet identifieras så är det lätt att se LRF som lösningen av problemet. LRF arbetar förvisso med företagarutveckling och coachning redan men arbetsgivarfrågorna hör närmast hemma hos SLA, Skogs och Lantarbetsgivarförbundet.

Jag delar verkligen uppfattningen att mycket kan göras för att öka attraktionskraften hos de gröna företagen på arbetsmarknaden. Men det låter sig inte göras varken på Franzengatan 6 hos LRF eller i Näringslivets Hus på Östermalm där SLA huserar. Attityden till medarbetare och den gröna näringens arbetsplatser skapar alla vi som är arbetsgivare. Den byggs varje dag i det vardagliga arbetet ute på våra gårdar. Det är inte high tech, det är sunt förstånd, inlevelseförmåga och människointresse som avgör om en arbetsplats är attraktiv eller inte. Arbetsplatsens standard är viktig men framförallt är det ledarens förmåga att se och bekräfta sina medarbetare som har avgörande betydelse.

För mig har personalarbetet alltid varit ett strategiskt arbete för att kvalitetssäkra produktionen över tiden. De bästa arbetsplatserna får de bästa medarbetarna, svårare än så är det inte. Arbetsmarknaden är som vilken marknad som helst, engagerar du dig på den, följer den och utvecklas i takt med samhällets värderingar så blir du lyckosam. Det är inte tur eller otur om du har bra personal. Du har de medarbetare du förtjänar.

I styrelsevärlden så pratas det ofta om ”Code of Conduct”, på svenska betyder det uppförandekod. Man kan kort beskriva det som företaget eller företagarens förhållande och samspel med omgivande samhället, media, leverantörer, kunder, samarbetspartners, besökare och sist men inte minst medarbetare. För stora internationella företag är detta viktigt, ve det företag som ertappas med barnarbete eller miljöbrott. Att inrätta en uppförandekod i ett litet företag kan verka överarbetat vid en första anblick. Men vid närmare eftertanke är det inte så dumt att ha funderat igenom sitt eget förhållningssätt som företagsledare. Ditt sätt är en del i företagets varumärkesbyggande. De mjuka värdena i balansräkningen kan faktiskt vara helt avgörande för företagets framgång. Så sätt dig ner och fundera över hur du uppfattas av omgivningen. Dina medarbetare gör som du gör inte som du säger. Med en genomtänkt personalstrategi så skapar man lojalitet och trivsel som lönar sig. Myndighetskontroller blir enklare med ett korrekt och vänligt bemötande. Grannrelationer blir smidigare vid viss hänsynstagning. Listan över möten som påverkar ditt företags anseende kan göras lång. Som företagare har man självklart rättigheter men använder man dem med en viss ödmjukhet så smörjer det viktiga relationer.

Den gröna näringens attraktionskraft byggs ute bland våra företag runt om i landet. Det fina i kråksången är att det finns ingenting som hindrar oss att flytta fram positionerna och skapa goda, utvecklande arbetsplatser som lockar en ny generation. Det handlar faktiskt bara om attityder och vilja. Och ansvaret är mitt och ditt.