Skip to main content

SvD Opinion 20110507

By maj 7, 2011november 23rd, 2014Debatt

Vill vi ha svenska grisbönder i Sverige? Eller ska vi importera griskött från länder med betydligt sämre djurskydd än vi har? Politiker, beslutsfattare och konsumenter, det är dags att vi bestämmer oss för hur vi ska ha det! Det skriver Annika Bergman, ordförande i Sveriges Grisföretagare.

Svensk grisproduktion befinner sig i fritt fall. Ironiskt nog sker utslagning av svensk grisnäring samtidigt som köttkonsumtionen i Sverige ökar. Det beror inte på att svensk produktion är dålig, tvärtom. Ingenstans produceras det griskött under så stränga djurskyddskrav som i vårt land. Det kostar pengar men vi grisbönder tycker om våra grisar och vi vill att djuren ska ha det bra under sina liv. Men den utslagning som sker runtom i Sverige drabbar unga, nysatsande familjer med en fin produktion. Det handlar inte om naturlig strukturrationalisering som det har antytts från Jordbruksverkets sida.
Bara de tre första månaderna i år har mer än hundra grisbönder lagt ned sin verksamhet.
Svensk grisproduktion befinner sig i fritt fall. Ironiskt nog sker utslagning av svensk grisnäring samtidigt som köttkonsumtionen i Sverige ökar. Det beror inte på att svensk produktion är dålig, tvärtom. Ingenstans produceras det griskött under så stränga djurskyddskrav som i vårt land. Det kostar pengar men vi grisbönder tycker om våra grisar och vi vill att djuren ska ha det bra under sina liv.
Men den utslagning som sker runtom i Sverige drabbar unga, nysatsande familjer med en fin produktion. Det handlar inte om naturlig strukturrationalisering som det har antytts från Jordbruksverkets sida.
Bara de tre första månaderna i år har mer än hundra grisbönder lagt ned sin verksamhet.

Svenska grisföretagare har inte några ersättningar via EU:s jordbrukspolitik. Ändå är grisföretagarna positiva till EU och den inre marknaden. Frihandel är en viktig del av den Europeiska gemenskapen, men den behöver ske under ansvar. Den lågprisimport på griskött som kommer in i landet kommer från våra grannländer med sociala villkor i paritet med de svenska men med ett väsentligt lägre djurskydd.
Grisar från övriga EU rör sig på väsentligt mindre utrymmen, suggorna står i burar vid förlossning och den lilla grisens svans kapas för att grisarna ska kunna gå tätare utan att börja äta på varandra. Så är det inte i Sverige. I Sverige har grisarna tillgång till strö och har svansarna i behåll. Suggorna går lösa med sina kulltingar.

Att tillhöra en fri inre marknad men samtidigt lyda under en nationell djurskyddslag som sänker konkurrenskraften har varit förödande för svensk grisproduktion. Sedan EU inträdet har vi tappat 25 procent av produktionen och vi står inför ytterligare tapp i den storleksordningen. Kommuner och landsting upphandlar så billigt de kan och i de fall de försöker ställa djurskyddskrav är företag som Servera snabba med att överklaga kraven. Därmed kan producenter i andra länder exportera billigt kött med låga djurskyddskrav. Detta sker helt obemärkt i ett samhälle som säger sig vilja ha ett gott djurskydd.

Handeln har tagit ställning för frigående höns, och trots att burar är godkända inom EU så säljs inte burägg i svenska butiker. När det gäller grisars livsvillkor så borde de vara lika noga. Ställ krav på att grisarna ska ha varit frigående, haft tillgång till strö och svansen i behåll.
Jag är stolt över hur vi föder upp grisar i Sverige. Vi arbetar efter världens strängaste djurskyddslag, branschcertifiering är vår vardag. För oss i Sverige är god djuromsorg närmast en självklarhet. Men stolthet kan man inte leva på. Vi som dagligen lever med och av våra djur blir alltmer frustrerade. Det samhälle vi lever i är oerhört prisfixerat, såväl offentlig upphandling som handel styrs av pris i första hand.

Det är dags att ompröva synsättet att det går att få allt för ingenting. Kanske borde köttkonsumtionen minskas men det kött vi väljer få kosta lite mer? Visst vore det rimligt att korven kostar mer per kilo än korvbrödet? Eller att fläskkarrén åtminstone kostar som buteljerat vatten? Prislappen handlar nämligen om värdet på det vi köper. Och värdet av god djurhälsa och värdiga produktionsmetoder är inte förenligt med ständig rea och lågpris i kötthyllan. Jag ser fram emot en ansvarstagande handel som lyfter fram våra svenska värden i sina produkter och jag uppmanar till handlingar från politiker, beslutsfattare och konsumenter. För det är bråttom nu.

ANNIKA BERGMAN

ordförande i Sveriges Grisföretagare