Skip to main content

Lust att ständigt bli bättre

By december 8, 2014Krönikor

Hösten är en årstid som jag verkligen uppskattar. Arbetet i skörden och höstsådden är intensivt för alla på gården. Sedan kommer perioden då naturen lägger sig till vila. Det milt upplysta landskapets dova färger och jordens tiltor sida vid sida andas ro. Men inne på gårdskontoret är det allt annat än rofyllt. När ladorna är fyllda då är kontot tomt, likviditeten är ansträngd efter ett år med stora intäktsbortfall på grismarknaden och med växtodlingskrediter som ska betalas. Oron över ekonomin just nu och i framtiden delar jag med många av mina kollegor inom både mjölk- och köttproduktionen. Det enda sättet jag kan kanalisera den oron på, är att göra det jag kan påverka ännu bättre.

Produktionsresultaten påverkar vi själva inom ramen för den strategi vi väljer. Andra delar som kräver stort engagemang är naturligtvis ekonomi och marknad. För vår egen del har vi nu satsat på LEAN Lantbruk, vi vill öka effektiviteten i de insatta resurserna och vi vet att det finns en outnyttjad potential. Det vårt LEANarbete tar sikte på är att minska spill och öka andelen värdeskapande arbete. Vi vill undvika att jobba med sådant som inte skapar värde för vår kund, i värsta fall skapar det dessutom problem för oss själva. När jag sätter på sig kundens glasögon inser jag att det görs massor på en gård som är irrelevant att kräva betalt för, det kan vara enkla saker som tid att leta efter verktyg eller förlängningssladdar till dåligt planerad logistik vid grovfoderberedning. För att öka effektiviteten kan det kan handla om något så banalt som ordning och reda, strikta arbetsrutiner där alla gör på samma sätt eller en kommunikation som fungerar.

Jag har i ett par år haft ett projekt vid sidan av allt annat. Jag har skrivit en bok som kommer ut i december, Lusta att leda, sig själv och andra. Att ha ett gott ledarskap över sig själv, företaget och medarbetarna är nyckeln till framgång. För mig innebär det ett livslångt lärande och en utvecklingsresa utan slut. Min erfarenhet är att ledarskap och kommunikation är viktiga redskap för att utveckla attraktionskraft för den gröna näringens små företag. Vi äger själva frågan om våra arbetsplatsers förmåga att locka till sig mer än bara händer. Våra medarbetares kompetens är en viktig del av våra företags konkurrenskraft.

Själv har jag fått vara med om en häftig utvecklingsresa. För 17 år sedan kom det en blyg tjej till oss direkt från gymnasiet. Hon hade långa målade naglar, rökte så mycket hon hann och hoppade över frukosten för att inte bli fet. I mitt stilla sinne tänkte jag att hon inte blir långvarig i våra grisstallar. Idag är Jessica ännu kvar, levererar enastående produktionsresultat, har ansvar för hela smågrisproduktionen och leder fyra medarbetare med bravur samt är en viktig spelare i hela gårdens verksamhet. Hon har lojalt följt oss i med- och motgångar, ständigt inriktad på att göra sitt bästa. Idag är hon utan tvekan en av Sveriges skickligaste förmän inom smågrisproduktion. Att som arbetsgivare och ledare få vara med om en sådan utvecklingsresa är en häftig känsla. Faktiskt kan jag erkänna att Jessica troligen har upplevt samma resa med oss när hon sett hur vi utvecklats som arbetsgivare.

Inom lantbruket är vi duktiga på att värdera toppen av isberget i våra balansräkningar, det vill säga det vi kan sätta ett ekonomiskt värde på som mark, fastigheter och inventarier. Den stora delen av isberget, under vattenytan, pratar vi sällan om, det handlar om vår egen och våra medarbetares kompetens, attityd och vilja. Det handlar om vår förmåga att hantera omvärldsinformation och att prioritera. Det handlar också om vår egen självinsikt i hur vi påverkar omgivningen, hur vi ökar motivationen hos vår personal och hur vi förmår skapa gynnsamma nätverk och samarbeten. För varje problem vi stöter på i livet som företagare finns det flera lösningar. Därför finns det faktiskt fler möjligheter än vi ibland tror.