Skip to main content

Logisk Upphandling

By januari 31, 2015Okategoriserat

Har gästat Centerns Kommundagar i Norrköping. Jag höll, tillsammans med Harald Lagerstedt, ett seminarium om offentlig upphandling.

Det är logiskt att ställa krav vid upphandling av mat till våra unga, gamla och sjuka. När vi själva väljer kött i butiksdiskarna så väljer merparten av oss färskt svenskt kött.

Det finns i grunden många skäl till att välja svenska livsmedel

  • Resurser i form av areal och vatten
  • God djuromsorg
  • Humanhälsa
  • Sysselsättning
  • Miljöaspekter
  • Landskapsbild
  • Säkerhetspolitik

Offentlig sektor skall fungera som ett föredöme. Svensk lag ställer höga miljö- och djurskyddskrav självklart ska även dessa lagar gälla vid i offentlig upphandling. Allt annat är dubbelmoral. Offentlig upphandling kan vara ett verktyg för den utveckling och samhällsförändring vi vill se.

Vi ser idag en stigande efterfrågan på kött. Många menar att det är en trend, jag skulle säga att det är en attitydförändring som skett i samhället. Allt fler är medvetna om att deras val gör skillnad. Antibiotikaresistensproblematiken är ett globalt problem som kan jämföras med klimatfrågan. För allt billigt kött har någon betalat priset.

En annan uppmaning till offentliga kök är att undvika att kalla vegetariska måltider för köttfria. Mat är politiskt hett men låt skolans matserveringar slippa konflikter. Måltiden ska vara lustfylld och social, maten god och näringsriktig. Ha gärna vegetariska dagar och när ni serverar kött så välj med större omsorg och låt det kosta något mer.

En av deltagarna framförde problemet med dagens matsvinn i offentlig sektor, i kommunen hon kom ifrån hade de i delar av verksamheten upp ett svinn på > 45 %. En oförsvarligt hög siffra. Mat som tilltalar alla sinnen slängs inte. Mat behöver lagas av råvaror som producerats med omsorg, tillagas med kärlek och serveras i trivsam miljö.