Skip to main content

Lean – Sunt bondförnuft som lyfter företaget

By april 13, 2012november 23rd, 2014Krönikor

En varm sommardag för ett par år sedan träffade Ove Karlsson, vd HS Halland, och jag Sveriges mr Lean, Hans Reich. På ett café i Varberg sågs vi för att ta reda på om Lean production var något för svenskt lantbruk. En låga tändes och vi var övertygade när vi åkte hem. Några veckor senare tog vi med Hans, som till vardags arbetar vid Chalmers, till Törlans Lantbruk i Tvååker. Där träffade vi ägarna, Bengt och Ulf, tillsammans guidade vi lantbruksnovisen runt. Behöver jag säga att han hittade många företeelser att diskutera även i detta välskötta företag?

Vad är då Lean? I grunden kan man säga att det är ett ”Mindset” som gör att man får hjälp att tänka i nya banor. Fokus är på att skapa kundvärden och resurseffektivitet, oavsett om det gäller mänskliga eller biologiska resurser. Det bygger på sunt bondförnuft och förutsätter att allas engagemang och kreativitet tas tillvara. Lean är inte en fluga eller en religion, inte heller rocket science eller något quick fix. Det är ett långsiktigt arbete som handlar om ledarskap, medarbetarskap och viljan till förbättring. Det är inte ett projekt som görs en gång för alla utan är ett konsekvent utvecklingsarbete i små steg där våra förmågor utvecklas. Till Lean hör en verktygslåda full med metoder som slöserijakt, standardiserade rutiner och visualisering.

Idag, ett par år efter vårt första möte, har vi genomfört metodutveckling för gris, mjölk och växtodling på ett antal gårdar i södra Sverige. Vi gör nu en första utvärdering och ser att det finns förutsättningar för bestående goda resultat. Lean är en mycket konkret satsning i LRFs livsmedelsstrategi, det har bildats en nationell samling, Lean Lantbruk, med en mängd aktörer som SLU, SLA, Svensk Mjölk, HS, LRF Konsult, Jordbruksverket mfl. Även Landsbygdsministern och Landsbygdsdepartementet har visat stort intresse. Leancoachutbildningar startar i samverkan mellan SLU och Chalmers under våren. Det ska finnas coacher tillgängliga oavsett vilken rådgivningsorganisation vi som företagare anlitar. En förutsättning att få ett stabilt och långsiktigt Leanarbete på gårdarna är att företagsledaren är engagerad och insatt, därför kommer det att under hösten finnas kortutbildningar i vad Lean är.

Vi har besökt flera småindustrier inom Teknikföretagens och IF Metalls satsning Produktionslyftet som vittnar om stärkt konkurrenskraft. Det är en bransch som är lik vår, extremt konkurrensutsatt, ändå har en del av dessa företag till och med plockat hem produktion från utlandet för att de ökat sin produktivitet genom konsekvent Leanarbete. Jag gläder mig åt att ha hittat ett redskap som kan hjälpa mig i företagandet. Handen på hjärtat, hur mycket tid läggs inte på att leta efter spännband och skiftnycklar, eller logistik som inte är genomtänkt. Ett lantbruksföretag kan liknas vid en processindustri, vi är inte så unika som vi ibland tror, våra flöden kan ske planerat och standardiserat, det finns en ”best practice” för varje rutin.

De senaste tio åren har det diskuterats ledarskap i lantbruksnäringen, ofta byggt på inspirationsföreläsningar. Alla lösningar har lagts på en stark ledare, man har blivit väckt i en del tankar men när man kommit hem är vardagen där igen. Äntligen har vi en metod att hänga upp ledarskapet på i praktiken som också innebär utveckling för medarbetarbetarna. Hela företagets organisation får ett lyft och kan skapa hållbar förbättring. Jag är övertygad om att de som vill öka sin konkurrenskraft har något verkligt intressant att se framemot.