Skip to main content

Att vara kvinna är ingen kompetens LL 2005

By mars 4, 2010november 23rd, 2014Krönikor

En styrelses uppgift är att bevaka ägarnas intressen och skapa möjlighet till framgångsrik verksamhet. Om styrelseledamöterna är män eller kvinnor är i sig inte avgörande för utfallet men en bred kompetens är positivt. Kvinnor i styrelser är däremot inte ett mål utan måste, precis som män, ses som ett medel för ett gott styrelsearbete. Valberedningar har en undanskymd men viktig uppgift, paradoxalt nog utan något större ansvar. Det verkar finnas stor spridning i förmågan att utföra ett kvalificerat arbete, de flesta valberedningar verkar ändå ha tagit till sig insikten att även kvinnor passar för styrelsearbete. Kompetensbehovet måste helt enkelt formuleras så att inte bara medelålders män passar in i profilen. Ibland verkar man dock inte förstå varför kvinnor behövs utan agerar efter det politiskt korrekta, vilket lätt kan leda till felrekryteringar. Jag har erbjudits uppdrag med repliken ”vi behöver en kvinna och då tänkte vi på dig”. Det är ingen kompetens i sig att vara kvinna. Ändå kan kvinnor i en styrelse göra skillnad.

Häromdagen mötte jag en god vän och tidigare styrelsekollega, han kramade om mig och sa att jag saknades i styrelsen. Jag blev glad men förstod snabbt att det inte bara var som person jag saknades utan även som kvinna. Han beskrev nämligen den grabbiga mentaliteten och ”råa” jargongen som snabbt poppat upp i styrelsen. Otto Ramel sa ungefär så här till mig en gång, ”kvinnor i en styrelse tillför annat bara genom sitt sätt att agera”. Han menade att eftersom kvinnor inte gjort lumpen och därmed inte fått lära sig att man inte säger emot ”överordnade” så kommer fler ifrågasättanden, kvinnor ingår oftast heller inte i hierarkibyggande. Jag tror att det är en rimlig tanke och en av orsakerna till att det är bra med kvinnor i styrelser utöver den enskilda personens unika kompetens. Samma sak kommer att hända när dagens ungdomar rekryteras in i styrelser, i svensk demokratisk skola av senare modell finns inga auktoriteter. Det kan bli en riktigt spännande konflikt när -80-talisterna kommer på bred front…

Till alla kvinnor med ambitioner att vara med och påverka kommer här några goda råd på vägen. Undvik fällan att enbart ingå i kvinnliga nätverk. Skaffa ett så brett kontaktnät som möjligt med människor som ni har förtroende för. Det räcker aldrig att bara vara duktig, stöd från omgivningen är ett måste, dominerar männen omgivningen så är det de som äger makten att lyfta fram. Alla framgångsrika kvinnor har haft kloka och vidsynta män i sina nätverk som hjälpt till att röja väg för dem i rätt tid för rätt uppgift. Se till att ni omger er med trygga män, det är nämligen bara de som klarar av att bejaka starka kvinnor. Och till sist, hymla inte med att vi kvinnor också vill ha del i makten för vem i hela världen vill vara maktlös?