Skip to main content

Affärsidé

Jag har arbetat med personalfrågor i över 20 år. Det är lätt att inte ta de frågorna på allvar på en liten arbetsplats men de är lika viktiga där. Där människor ska arbeta tillsammans behövs en grundläggande god kommunikation för att undvika missförstånd, öka produktivitet och kvalitet. Men inte minst är det viktigt att skapa en god grogrund för trivsel.
Mitt arbete utgår alltid från kundens och arbetsplatsens specifika behov. Vad som behöver utvecklas kan bero på antalet medarbetare och utvecklingsfas för företaget.

”AgroMind ökar produktivitet, attraktionskraft och trivsel inom den gröna näringen genom att utveckla resursen ledare och medarbetare ”